カザフスタンの行政区画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
カザフスタンの州
Қазақстан облыстары(カザフ語)
Области Казахстана(ロシア語)
位置カザフスタンの旗 カザフスタン
17州4市(2022年)
区分地区ロシア語版

カザフスタン行政区画は17のカザフ語: облыс, 複数形: облыстарロシア語: область, 複数形:области)と4つの特別市カザフ語: қала, 複数形: қалаларロシア語: Город)に分れる。

州知事はアキム英語版カザフ語: әкімロシア語: аким)と呼ばれている。州の下位は地区の名で分けられている。

一覧[編集]

名称 カザフ語名
ラテン文字表記
ロシア語名
ラテン文字表記
州都 ISO 人口
(2022年10月推定[1]
面積
(km2[2]
アバイ州 Абай облысы
Abai oblysy
Абайская область
Abaiskaya Oblast′
セメイ KZ-10 610,183 185,500[3]
アルマトイ州 Алматы облысы
Almaty oblysy
Алматинская область
Almatinskaya Oblast′
コナエフ KZ-19 1,497,025 105,100
アルマトイ1 Алматы қаласы
Almaty qalasy
город Алматы
gorod Almaty
―― KZ-75 2,147,113 682
アクモラ州 Ақмола облысы
Aqmola oblysy
Акмолинская область
Akmolinskaya Oblast′
コクシェタウ KZ-11 786,012 146,100
アクトベ州 Ақтөбе облысы
Aqtóbe oblysy
Актюбинская область
Aktyubinskaya Oblast′
アクトベ KZ-15 924,845 300,600
アスタナ1 Астана қаласы
Astana Qalasy
Город Астана
gorod Astana
―― KZ-71 1,340,782 797
アティラウ州 Атырау облысы
Atyraý oblysy
Атырауская область
Atyrauskaya Oblast′
アティラウ KZ-23 689,674 118,600
バイコヌール2 Байқоңыр қаласы
Baıqońyr qalasy
город Байконур
gorod Baykonur
―― ―― 34,544 38
東カザフスタン州 Шығыс Қазақстан облысы
Shyǵys Qazaqstan oblysy
Восточно-Казахстанская область
Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast′
オスケメン KZ-63 730,818 97,800[3]
マンギスタウ州 Маңғыстау облысы
Mańǵystaý oblysy
Мангыстауская область
Mangystauskaya Oblast′
アクタウ KZ-47 761,401 165,600
北カザフスタン州 Солтүстік Қазақстан облысы
Soltústik Qazaqstan oblysy
Северо-Казахстанская область
Severo-Kazakhstanskaya Oblast′
ペトロパブル KZ-59 534,966 98,000
パブロダール州 Павлодар облысы
Pavlodar oblysy
Павлодарская область
Pavlodarskaya Oblast′
パヴロダル KZ-55 754,829 124,800
カラガンダ州 Қарағанды облысы
Qaraǵandy oblysy
Карагандинская область
Karagandinskaya Oblast′
カラガンダ KZ-35 1,134,146 239,046[4]
コスタナイ州 Қостанай облысы
Qostanaı oblysy
Костанайская область
Kostanayskaya Oblast′
コスタナイ KZ-39 832,445 196,000
クズロルダ州 Қызылорда облысы
Qyzylorda oblysy
Кызылординская область
Kyzylordinskaya Oblast′
クズロルダ KZ-43 796,357 225,962
ウルタウ州 Ұлытау облысы
Ūlytau oblysy
Улытауская область
Ulytauskaya Oblast′
ジェスカスガン KZ-62 221,014 188,937[4]
テュルキスタン州 Түркістан облысы
Túrkistan oblysy
Туркестанская область
Turkestanskaya Oblast′
テュルキスタン KZ-61 2,110,502 116,100
西カザフスタン州 Батыс Қазақстан облысы
Batys Qazaqstan oblysy
Западно-Казахстанская область
Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast′
オラル KZ-27 686,655 151,300
ジャンブール州 Жамбыл облысы
Jambyl oblysy
Жамбылская область
Zhambylskaya Oblast′
タラズ KZ-31 1,215,482 144,300
ジェティス州 Жетісу облысы
Jetısu oblysy
Жетысуская область
Zhetysuskaya Oblast′
タルディコルガン KZ-33 698,952 118,236
シムケント1 Шымкент қаласы
Shymkent Qalasy
Город Шымкент
gorod Shymkent
―― KZ-79 1,184,113 1,163
 • 註1:アルマトイ、アスタナ、シムケントは国家にとって重要な地位を持ち、州との関りがない。
 • 註2:バイコヌールはロシアによって借りられているため、特別な地位を持つ(#バイコヌールも参照のこと)

バイコヌール[編集]

バイコヌール宇宙基地があるバイコヌールはカザフスタン・クズロルダ州にある都市の一つであるが、1994年よりロシア租借している。そのためバイコヌールの行政権はロシアが持っており、事実上の特別行政区となっている。通貨はカザフスタンのテンゲではなく、ロシアのルーブルが使われている。また法律もロシアのものが適用され、市長はロシア大統領の推薦者をカザフスタンの大統領が承認する形をとっている。

カザフスタン人の人口は34,544人、ロシア人を含めた総人口は67,377人(2022年7月時点[5])。

変遷[編集]

1954年から2016年までの行政区画の変遷

ソビエト連邦から独立した当初はカザフ・ソビエト社会主義共和国時代の行政区画をそのまま使用していたが、1990年代後半に相次いで改革が行われ脱ロシア化が進められた。州名はカザフ語へ変更され、州を合併させることでロシア人の割合を低下させた[6]

2022年3月16日、カシムジョマルト・トカエフは年次教書演説で行政の効率化と地域経済の発展のために行政区画の再編を発表した[7]。いずれも1997年まで存在した州の復活とみられている[8]

独立時の行政区画[9]

州名にはロシア語が使われていた。独立後にロシア語名から順次カッコ内の州名に改められた。

独立後の変遷[9]
 • 1994年12月10日:バイコヌールがロシアへ租借される[10]
 • 1997年1月8日:ジャンブール州の州都ジャンブールをタラズへ改名。ただし州は改名せず。
 • 1997年4月22日:タルドゥイ=クルガン州はアルマトイ州と、トゥルガイ州はコスタナイ州とそれぞれ合併した。
 • 1997年5月3日:コクチェタフ州は北カザフスタン州と、ジェスカスガン州はカラガンダ州と、セミパラチンスク州は東カザフスタン州とそれぞれ合併した。カラガンダ州の一部はアクモラ州へ編入された。
 • 1998年5月20日:アスタナがアスタナ州から独立し、特別市となる[10]
 • 1999年4月10日:北カザフスタン州の一部をアクモラ州へ編入。アクモラ州の州都をアスタナからコクシェタウへ変更。
 • 2001年4月14日:アルマトイの州都をアルマトイからタルディコルガンへ変更。
 • 2018年6月19日:南カザフスタン州がテュルキスタン州へ改編されるとともに、州都がシムケントからテュルキスタンへ変更された。シムケントは特別市に昇格し、州から離脱した[11]
 • 2019年3月23日:アスタナがヌルスルタンへ改名[12]
 • 2022年6月8日:東カザフスタン州からアバイ州が、アルマトイ州からジェティス州が、カラガンダ州からウルタウ州がそれぞれ分立し17州となる。アルマトイ州の州都はタルディコルガンからコナエフへ変更された[13]
 • 2022年9月18日:ヌルスルタンがアスタナへ改名[14]

地区[編集]

カザフスタンの地区

カザフスタンには180の地区(カザフ語: аудандарロシア語: райо́н)が設置されている。このうち、17の地区は都市地区 қалалық аудан баргородских районов)、ほかの163の地区は農村地区ауылдықсельских района)と区分されている。

関連項目[編集]

脚注[編集]

 1. ^ 3. 2022 жылғы 1 қазанға Қазақстан Республикасы халқының облыстары, қалалары, аудандары, аудан орталықтары және кенттері бөлінісіндегі халық саны Численность населения Республики Казахстан в разрезе областей, городов, районов, районных центров и поселков на 1 октября 2022 года”. カザフスタン国民経済省統計委員会カザフ語版 (2022年11月10日). 2022年11月20日閲覧。
 2. ^ Kazakstan/Regions”. Citypopulation.de (2022年12月14日). 2023年1月23日閲覧。
 3. ^ a b Как разделят Восточно-Казахстанскую область”. スプートニク (2022年4月7日). 2022年11月24日閲覧。
 4. ^ a b Как разделят Карагандинскую и Улытаускую области”. スプートニク (2022年4月15日). 2022年11月24日閲覧。
 5. ^ Показатели социально-экономического положения города Байконур”. バイコヌール市. 2022年11月24日閲覧。
 6. ^ Три угрозы для Назарбаева: насколько стабилен Казахстан”. カーネギー国際平和基金 (2016年8月25日). 2022年11月24日閲覧。
 7. ^ New Kazakhstan: The Path Of Renewal And Modernisation”. アスタナ・タイムズ (2022年3月25日). 2022年3月31日閲覧。
 8. ^ В Казахстане появится четыре новых региона”. インテルファクス通信 (2022年3月16日). 2022年3月31日閲覧。
 9. ^ a b Regions of Kazakhstan”. Statoids.com (2015年11月5日). 2022年11月24日閲覧。
 10. ^ a b Kazakh Administrative Divisions”. Worldstatemen.org. 2022年11月24日閲覧。
 11. ^ Публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан»”. カザフスタン大統領府 (2018年6月19日). 2019年5月3日閲覧。
 12. ^ Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан”. meduza.io (2019年3月23日). 2019年5月3日閲覧。
 13. ^ Қазақстанда ресми түрде үш жаңа облыс құрылды”. Nur.kz (2022年6月8日). 2022年11月24日閲覧。
 14. ^ カザフ首都「アスタナ」復活 前大統領の名前から改称”. 時事通信 (2022年9月18日). 2022年11月24日閲覧。