Τ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ギリシア文字
Αα アルファ Νν ニュー
Ββ ベータ Ξξ クサイ
Γγ ガンマ Οο オミクロン
Δδ デルタ Ππ パイ
Εε エプシロン Ρρ ロー
Ζζ ゼータ Σσς シグマ
Ηη イータ Ττ タウ
Θθ シータ Υυ ウプシロン
Ιι イオタ Φφ ファイ
Κκ カッパ Χχ カイ
Λλ ラムダ Ψψ プサイ
Μμ ミュー Ωω オメガ
使われなくなった文字

()
ディガンマ サン
ヘータ ショー
ギリシアの数字
スティグマ
()
サンピ

()
コッパ

Τ, τ(タウ、古代ギリシア語: ταῦギリシア語: ταυ タフ、英: tau)は、ギリシア文字の第19番目の文字。数価は300、音価は /t/。また、現代ギリシア語において ντ は語頭で/d/、語中で/nd/ を表す。

ラテン文字Tキリル文字ТЋはこの文字に由来する。

起源[編集]

フェニキア文字 𐤕 (タウ)に由来する。

記号としての用法[編集]

  • 大文字「Τ」は、
    • タウは、パナソニック(当時・松下電器産業)が製造・販売していたブラウン管テレビ(15型以上)の商品名(かつてはプラズマテレビ・液晶テレビにも使われていた)。

符号位置[編集]

大文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 小文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 備考
Τ U+03A4 1-6-19 Τ
Τ
Τ
τ U+03C4 1-6-51 τ
τ
τ