Template:Infobox 衆議院議員総選挙/doc

ナビゲーションに移動 検索に移動


使い方[編集]

第1回 - 第40回[編集]

{{Infobox 衆議院議員総選挙
| 回 = 
| 解散名 = 
| 議席内訳 = 

| 1党名 = 
| 1党画像 = 
| 1党首 = 
| 1党色 = 
| 1党首就任日 = 
| 1党前回選挙 = 
| 1党選挙前議席 = 
| 1党獲得議席 = 
| 1党得票数 = 
| 1党得票率 =
| 1党得票率増減 = 

| 2党名 = 
| 2党画像 = 
| 2党首 = 
| 2党色 = 
| 2党首就任日 = 
| 2党前回選挙 =
| 2党選挙前議席 = 
| 2党獲得議席 = 
| 2党得票数 =
| 2党得票率 = 
| 2党得票率増減 = 

| 3党名 = 
| 3党画像 = 
| 3党首 =
| 3党色 = 
| 3党首就任日 = 
| 3党前回選挙 = 
| 3党選挙前議席 = 
| 3党獲得議席 = 
| 3党得票数 = 
| 3党得票率 = 
| 3党得票率増減 = 

| 4党名 = 
| 4党画像 =
| 4党首 = 
| 4党色 = 
| 4党首就任日 = 
| 4党前回選挙 = 
| 4党選挙前議席 = 
| 4党獲得議席 = 
| 4党得票数 = 
| 4党得票率 = 
| 4党得票率増減 = 

| 5党名 = 
| 5党画像 = 
| 5党首 = 
| 5党色 = 
| 5党首就任日 = 
| 5党前回選挙 = 
| 5党選挙前議席 = 
| 5党獲得議席 = 
| 5党得票数 =
| 5党得票率 =
| 5党得票率増減 = 

| 6党名 = 
| 6党画像 = 
| 6党首 = 
| 6党色 = 
| 6党首就任日 = 
| 6党前回選挙 = 
| 6党選挙前議席 = 
| 6党獲得議席 = 
| 6党得票数 = 
| 6党得票率 = 
| 6党得票率増減 = 

| 7党名 = 
| 7党画像 = 
| 7党首 = 
| 7党色 = 
| 7党首就任日 = 
| 7党前回選挙 = 
| 7党選挙前議席 = 
| 7党獲得議席 = 
| 7党得票数 = 
| 7党得票率 = 
| 7党得票率増減 = 

| 8党名 = 
| 8党画像 = 
| 8党首 = 
| 8党色 = 
| 8党首就任日 = 
| 8党前回選挙 = 
| 8党選挙前議席 = 
| 8党獲得議席 = 
| 8党得票数 = 
| 8党得票率 =
| 8党得票率増減 = 

| 9党名 = 
| 9党画像 = 
| 9党首 = 
| 9党色 = 
| 9党首就任日 =
| 9党前回選挙 = 
| 9党選挙前議席 = 
| 9党獲得議席 = 
| 9党得票数 = 
| 9党得票率 =
| 9党得票率増減 = 

| 選挙状況 = 
}}

第41回 -[編集]

{{Infobox 衆議院議員総選挙
| 回    = 
| 解散名  = 
| 議席内訳 = 

| 1党名  = 
| 1党画像 = 
| 1党首  = 
| 1党色  = 
| 1党首就任日  = 
| 1党前回選挙  = 
| 1党選挙前議席 = 
| 1党獲得議席  = 
| 1党小選得票数 = 
| 1党小選得票率 = 
| 1党小選率増減 = 
| 1党比例得票数 = 
| 1党比例得票率 = 
| 1党比例率増減 = 

| 2党名 = 
| 2党画像 = 
| 2党首 = 
| 2党色 = 
| 2党首就任日 = 
| 2党前回選挙 =
| 2党選挙前議席 = 
| 2党獲得議席  = 
| 2党小選得票数 = 
| 2党小選得票率 = 
| 2党小選率増減 = 
| 2党比例得票数 = 
| 2党比例得票率 = 
| 2党比例率増減 = 

| 3党名 = 
| 3党画像 = 
| 3党首 =
| 3党色 = 
| 3党首就任日 = 
| 3党前回選挙 = 
| 3党選挙前議席 = 
| 3党獲得議席  = 
| 3党小選得票数 = 
| 3党小選得票率 = 
| 3党小選率増減 = 
| 3党比例得票数 = 
| 3党比例得票率 = 
| 3党比例率増減 = 

| 4党名 = 
| 4党画像 =
| 4党首 = 
| 4党色 = 
| 4党首就任日 = 
| 4党前回選挙 = 
| 4党選挙前議席 = 
| 4党獲得議席  = 
| 4党小選得票数 = 
| 4党小選得票率 = 
| 4党小選率増減 = 
| 4党比例得票数 = 
| 4党比例得票率 = 
| 4党比例率増減 = 

| 5党名 = 
| 5党画像 = 
| 5党首 = 
| 5党色 = 
| 5党首就任日 = 
| 5党前回選挙 = 
| 5党選挙前議席 = 
| 5党獲得議席  = 
| 5党小選得票数 = 
| 5党小選得票率 = 
| 5党小選率増減 = 
| 5党比例得票数 = 
| 5党比例得票率 = 
| 5党比例率増減 = 

| 6党名 = 
| 6党画像 = 
| 6党首 = 
| 6党色 = 
| 6党首就任日 = 
| 6党前回選挙 = 
| 6党選挙前議席 = 
| 6党獲得議席  = 
| 6党小選得票数 = 
| 6党小選得票率 = 
| 6党小選率増減 = 
| 6党比例得票数 = 
| 6党比例得票率 = 
| 6党比例率増減 = 

| 7党名 = 
| 7党画像 = 
| 7党首 = 
| 7党色 = 
| 7党首就任日 = 
| 7党前回選挙 = 
| 7党選挙前議席 = 
| 7党獲得議席  = 
| 7党小選得票数 = 
| 7党小選得票率 = 
| 7党小選率増減 = 
| 7党比例得票数 = 
| 7党比例得票率 = 
| 7党比例率増減 = 

| 8党名 = 
| 8党画像 = 
| 8党首 = 
| 8党色 = 
| 8党首就任日 = 
| 8党前回選挙 = 
| 8党選挙前議席 = 
| 8党獲得議席  = 
| 8党小選得票数 = 
| 8党小選得票率 = 
| 8党小選率増減 = 
| 8党比例得票数 = 
| 8党比例得票率 = 
| 8党比例率増減 = 
 
| 9党名 = 
| 9党画像 = 
| 9党首 = 
| 9党色 = 
| 9党首就任日 =
| 9党前回選挙 = 
| 9党選挙前議席 = 
| 9党獲得議席  = 
| 9党小選得票数 = 
| 9党小選得票率 = 
| 9党小選率増減 = 
| 9党比例得票数 = 
| 9党比例得票率 = 
| 9党比例率増減 = 
 
| 選挙状況 = 
}}

引数[編集]

総選挙の回を半角数字で記入して下さい。
解散名
認知度の高い解散名を記入して下さい。
議席内訳
円グラフなどによる選挙後(もしくは選挙前と選挙後の比較)の党派別の議席内訳を示す画像があれば記入して下さい。
※獲得議席の多い政党順に記入して下さい。
党名
党名を記入して下さい(リンクをつけて下さい)。
党画像
選挙時の党首の画像を記入して下さい。画像が無い場合は
[[ファイル:Replace this image JA.svg|115x115px]]
を記入して下さい。サイズは1-3までは150x150px、4以降は115x115pxで記入して下さい。
党首
選挙時の党首氏名を記入して下さい(リンクをつけて下さい)。
党色
党のカラーを記入して下さい。
党首就任日
選挙時の党首の就任年月日を記入して下さい。
党前回選挙
前回選挙での獲得議席を記入して下さい。前回選挙以降に結成した政党は「新党」と記入して下さい。
党選挙前議席
公示直前の前職の議席数を記入して下さい。
党獲得議席
総選挙での獲得議席数を記入して下さい。追加公認を含む。
党得票数(1-40)
総選挙での政党の得票数を記入して下さい。
党得票率(1-40)
総選挙での政党の得票率小数点第2位まで記入して下さい。
党得票率増減(1-40)
前回選挙での政党の得票率との増減を小数点第2位まで記入して下さい。前回より増加した場合は
{{gain}}{{0}}00.00
減少した場合は
{{loss}}{{0}}00.00
党小選得票数(41-)
総選挙での政党の小選挙区得票数を記入して下さい。
党小選得票率(41-)
総選挙での政党の得票率小数点第2位まで記入して下さい。
党小選率増減(41-)
前回選挙での政党の小選挙区得票率との増減を小数点第2位まで記入して下さい。
党比例得票数(41-)
総選挙での政党の比例区得票数を記入して下さい。
党比例得票率(41-)
総選挙での政党の比例区得票率小数点第2位まで記入して下さい。
党比例得票率増減(41-)
前回選挙での政党の比例区得票率との増減を小数点第2位まで記入して下さい。
選挙状況
選挙状況がわかる画像があれば記入してください。